Sobre el vidre

Processos

Es el procés que mitjan  un escalfament del vidre gradual fins uns 650 ºC (Aprox.) i un refredament sobtat amb aire, s'aconsegueix  augmentar la seva duresa (així permet la pressió de ferratjes)  i deflexió uns 5 cops superior, mantenint les seves propietats òptiques, i una resistència fins uns 250 ºC.

Per la contra, el vidre un cop templat no es pot manufacturar (tallar, rebaixar, foradar,...), però si laminar o formar part d'un vidre de càmara. La seva densitat es la mateixa, però en la seva trencadissa, queda esmicolat en molts bocins.

Es l'ensamblatge d'un  o mes vidres mitjançant una o varies lamines de butiral de polivil (PVB). Aquest material plàstic es caracteritza per la seva resistència, transparència i elasticitat.
El procés s'efectua mitjançant un primer procés tèrmic i desprès de pressió. En aquest procés de laminat aconseguirem seguretat, aïllament acústic, colors i aïllament tèrmic (resistència al foc i control solar).

Es l'ensamblatge d'un o mes vidres deixant una cambra d'aire entre ells, aquesta s'aconsegueix amb un perfil perifèric d'alumini farcit de sals secants (que deshidrataran l'aire que queda, evitant condensacions)
Aquesta cambra pot oscil·lar de 6 a 18 (a mes cambra es creen corrents d'aire interiors que provoquen transmissió energètica).

L'aire de l'interior es pot barrejar amb gasos per augmentar les propietats físiques, es poden fer 2 o 3 càmeres.
Aquest procés permet donar unes característiques aïllants molt amplies segons la seva composició (laminats, templats, baixos emissius, control tèrmic, armats,...).

Vidre Neoceram es un vidre resistent a altes temperatures, aguanta fins 800º aprox., es ideal per estufes i llars de foc.
Òptic: Vidre amb baix contingut de ferro, augmentant la seva transparència i perdent el color verd (miralls d'alta qualitat, lectors làser, nitidesa d'aparadors).

Informació tècnica

  • Acètica
  • Silicones (Mirall)
  • Sikaflex.
  • Polímers.
  • Massilles.

 

Vidre Rw dB
4+4 acústic 37
5+5 acústic 38
6+6 acústic 40
8+8 acústic 42
4-(6-16)-4 30
5-6-4 32
6-6-5 32
6-6-6 33
8-6-8 34

 

Vidre Rw dB
10-6-8 37
6-8-6 33
8-8-8 34
10-8-8 37
4-10-4 28
6-10-5 31
6-10-3+3 32
6-10-4+4 35
6-10-4+4 acústic 38

 

Vidre Rw dB
4-6-4+4 acústic 36
8-6-3+3 acústic 38
8-6-4+4 acústic 39
4-12-3+3 acústic 34
6-12-3+3 acústic 37
6-12-4+4 acústic 38
8-12-4+4 acústic 40
10-12-4+4 acústic 41
6-6-3+3 33

 

  Transmisio luminosa % Factor solar EN 410%
6-16-6 81,9 77,2
6-16- baix emissiu 78,3 55

 

 

* Rw dB: Aillament acústic del soroll aeri directe.

* Transmisio lluminosa: % de llum natural que deixa passar.

* Factor solar: Index de les caracteristiques energetiques.

Sobre Sergi Castellà

Amb l'experiència de 3 generacions, Sergi Castellà Vidres i Miralls, es defineix com una empresa dedicada al mon del vidre, seriosa i exigent en la seva feina.
Complim amb els requisits administratius i materials complint així les normatives vigents de seguretat laboral.

Adreça

Sergi Castellà Vidres i Miralls S.L.

C/ Verdi, 96 Baixos 08012

Barcelona